Kurumsal

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Doktor hasta ilişkisinde gizliliğin önemi

Güven Oluşturma ve Açık İletişim

Doktor ve hasta arasında gizlilik, güven ilişkisinin biçimlerinde ve açık iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Hasta, sonuçlara karşı dürüst ve açık bir şekilde yönlendirilmelidir. Doktor ve hasta arasında kurulan güven bağı, tedavi süreci önemli bir etkendir [1]. Hasta, kendisini rahat ve güvende tuttuğu bir doğum, sağlık bakımı ve endişelerini daha rahat paylaşabilir. Bu da doğru teşhis ve tedavi için önemi yoktur.


Hasta Mahremiyetinin ve Kişisel Bilgilerin Korunması

Hasta mahremiyeti, kişisel bilgiler ve sağlık durumuyla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması gerektiğini vurgular. Bu, doktor ve hasta arasındaki güven ilişkisinin bir parçasıdır [3]. Hasta, özel yaşamı koruma konusunda hakka sahiptir ve doktor, depolama mahremiyetine saygı gözetilerek tüm tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmelidir [4]. Hasta ile doktor arasındaki ilişkide güven seviyesi ile yaş, cinsiyet ve gelir gibi sosyo-demografik faktörler arasında yaygın olarak bulunan bir ilişki bulunmaktadır [5]. Bu nedenle, hastaların sağlık durumu, teşhis, tedavi ve diğer kişisel bilgiler hakkında bilgi aktarımı yapılmaması gerekmektedir.
 

Dürüstlük ve Eksiksiz Açıklamayı Teşvik Etmek

Doktor ve hasta arası iletişimde dürüstlük ve eksiksiz açıklama teşvik edilmelidir. Doktor, yaptıkları sağlık durumuyla ilgili doğru ve açıklayıcı bilgiler vermelidir. Bu, hasta tarafından alınan kararların daha kartı bir şekilde korunmasını sağlar . Ayrıca, onlara karşı dürüst ve etik davranış sergilemesi, güven ilişkisinin sürdürülmesinde önemlidir . Doktor adaylarına verilen eğitimlerde iyi mesleki davranış ve uygulama bilgisinin öğretilmesi, olumlu ve olumsuz rol ölçümleri arasındaki fark anlamalarına yardımcı olur . Böylece, doktor ve hasta arasında sağlıklı bir iletişim ve güven ilişkisi sürdürülür .