Kurumsal

Bilimsel Yayınlarım

Bilimsel Yayınlarım

A. Yapılan Sözlü Bildiriler
A1.Atar E, Koçyiğit H, Bayram KB. The Evaluation of Scales for Neuropathic Pain in Patients with Low Back Pain Syndrome, World congress of the internationalociety of physical and rehabilitation medicine, 2015
A2.Aşkın A, Atar E, Tosun A, Demirdal S, Koca Ö. İnme Sonrasında Aktiviteler ve Katılım: IMPACT-S Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması. 6. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
A3.Atar E, Aşkın A. Diz osteoartrit hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
A4.Aşkın A, Atar E, Şengül İ, Tosun A, Demirdal Ü, Elmalı F. Bakıcı Öz Değerlendirme Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 08-11 Kasım 2018, Ankara
A5.Atar E, Aşkın A. Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Nöropatik Ağrı Komponentlerinin Değerlendirilmesi Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
A6.Ozsoy-Unubol T, Candan Z, Atar E, O NF, Ata E, Yilmaz F. The Effect of Vitamin D and Exercise on Balance in Postmenopausal Women. 27th physical Medicine and Rehabiliatation Congress with International Attendance, April 2019, Antalya, Turkey
A7.Atar E. Ankilozan Spondilitte Hastalık Aktivite Ölçümlerini Etkileyen Komorbid Bir Neden: Fibromiyalji. Karadeniz 9. Rader romatoloji kongresi, 20-23 Mayıs 2021
A8.Atar E, Aşkın A. Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Nöropatik Ağrı Komponentlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 28 - 30 Mayıs 2021. E-kongre.

 

B. Yapılan Posterler
B1.Korhan KB, Aydın E, Bal S, Koçyiğit H, Gürgan A. Limb-Girdle Müsküler Distrofisi Tip 2B: Olgu Sunumu, Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011,Antalya
B2.Bal S, Tütüncüoglu P, Atar E, Olmez Sarikaya N, Yoleri O,Oz B, Kocyigit H, Harman E. A case with thyroid acropachy as the initial manifestation of thyrotoxicosis European Congress Of Endocrınology,2013
B3.Bayram KB, Aşkın A, Demirdal ÜS, Arifoğlu Ç, Atar E. Boyun Ağrısı ile Servikal Spinal Açının İlişkisi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015 Belek, Antalya
B4.Atar E., Demirdal S., Aşkın A., Tosun A. Semptomatik Sakral Tarlov Kisti: Bir Olgu Sunumu Uluslararası Katılımlı 7. Türk Romatoloji Kongresi. 23-27 Mart 2016 Belek, Antalya
B5.Demirdal S., Atar E., Aşkın A., Tosun A. A male patient with low back pain due to the osteitis condensans ilii. Uluslararası Katılımlı 7. Türk Romatoloji Kongresi. 23-27 Mart 2016 Belek, Antalya
B6.Atar E. Semptomatik Lomber Sinovyal Kist: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B7.Atar E. Omuz Ağrısı Olan Hastada Enkondrom: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B8.Atar E. Boyun Ağrısında Servikal Vertebrada Osteoid Osteoma: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B9.Atar E. Cocuk hastada brusellaya bağlı akut kalça artriti, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B10.Atar E. Cocukta anormal baş pozisyonunun bir nedeni: Okuler Tortikollis, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B11.Atar E. Os good Schlatter Hastalığı: 5 Olgu Sunumu, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
B12.Özsoy-Ünübol T, Atar E, Candan Z, Yılmaz F. İdiyopatik femur başı avasküler nekrozunda erken tanı ve tedavi Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
B13.Atar E, Özsoy-Ünübol T, Erbirol A, Yılmaz F. El Bileği Ağrısı olan Hastada Kienböck Hastalığı. Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
B14.Candan Z, Erbirol A, Atar E, Duran S, Yilmaz F. Servikal Disk Operasyonu Sonrasında Gelişen Hemiparezi. 27th physical Medicine and Rehabiliatation Congress with International Attendance, April 2019, Antalya, Turkey

 

C. Baskıda Bulunan Araştırma Makalesi
C1.Atar E., Aşkın A. A Rare Cause Of Chronic Low Back Pain: Paravertebral Hydatid Cyst. Journal of Clinical and Analytical Medicine2016 February DOI: 10.4328/JCAM.4346. 186
C2.Aşkın A, Kalaycı ÖT, Bayram KB, Tosun A, Demirdal ÜS, Atar E, İnci MF. Strain sonoelastographic evaluation of biceps muscle intrinsic stiffness after botulinum toxin-A injection. Top Stroke Rehabil. 2017 Jan;24(1):12-17. doi: 10.1080/10749357.2016.1183865. Epub 2016 May 23. PMID: 27211845.
C3.Aşkin A, Bayram KB, Demirdal ÜS, Atar E, Arifoğlu Karaman Ç, Güvendi E, Tosun A. The evaluation of cervical spinal angle in patients with acute and chronic neck pain. Turk J Med Sci. 2017 Jun 12;47(3):806-811. doi: 10.3906/sag-1601-179. PMID: 28618726.
C4.Atar E.,Aşkın A. Diz osteoartitli hastalarda nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi. Cukurova Med J 2017;42(2):329-336 doi: 10.17826/cutf.306411
C5.Aşkın A, Atar E, Koçyiğit H, Tosun A. Effects of Kinect-based virtual reality game training on upper extremity motor recovery in chronic stroke. Somatosens Mot Res. 2018;35(1):25-32. doi:10.1080/08990220.2018.1444599
C6.Aşkın A, Atar E, Şengül İ, Tosun A, Demirdal Ü, Elmalı F. Validity and reliability of the Turkish version of caregiver self-assessment questionnaire. Disabil Rehabil. 2020;42(22):3250-3255. doi:10.1080/09638288.2019.1587525
C7.Kucukakkas O, Atar E, Berberoglu A.H, Arifoglu-Karaman Ç, Korkmaz M.B, YouTube as an information source for intra-articuler knee injection Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.02.111
C8.Gündüz N, Üşen A, Aydin Atar E. The Impact of Perceived Social Support on Anxiety, Depression and Severity of Pain and Burnout Among Turkish Females With Fibromyalgia. Arch Rheumatol. 2018;34(2):186-195. Published 2018 Sep 4. doi:10.5606/ArchRheumatol.2019.7018
C9.Aşkın A, Atar E, Tosun A, Demirdal Ü, Koca Ö. Activities and participation after stroke: validity and reliability of the Turkish version of IMPACT-S questionnaire. Disabil Rehabil. 2020;42(13):1912-1917. doi:10.1080/09638288.2018.1542038
C10.Atar E, Askin A. Somatosensory dysfunction related neuropathic pain component affects disease activity, functional status and quality of life in ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2020;23(12):1656-1663. doi:10.1111/1756-185X.13993
C11.Atar E, Bayram KB, Yoleri Ö, Koçyiğit H. The Assessment of the Neuropathic Pain Scales and Disability in Patients with Chronic Low Back Pain Syndrome. J PMR Sci. 2020;23(2):62-8. doi: 10.31609/jpmrs.2019-71039
C12.Ozsoy-Unubol T, Candan Z, Atar E, O NF, Ata E, Yilmaz F. The effect of vitamin D and exercise on balance and fall risk in postmenopausal women : a randomized controlled study. International Journal of Clinical Practice. First published: 13 September 2021.
 

D. Hasta Alım Aşamasında Olan ve Devam Eden Çalışmalar
D1.Boyun Ağrısında Servikal Spinal Açı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisinin Değerlendirilmesi
D2.Serebral palsili çocuklarda Bakıcı Zorlukları Ölçeğinin (Caregiver Difficulties Scale) geçerlilik ve güvenirliği
D3.Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Aleksitimi Ve Ağrı İle Başa Çıkma
D4.Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Aleksitimi Ve Ağrı İle Başa Çıkma
D5.Akıllı Telefon Bağımlığının Üst Ekstremitedeki Nöropatik Ağrı İle İlişkisi
D6.Kronik Bel Ağrılı Kadın Hastalarda Premestrüel Disforik Sendrom Sıklığı
D7.Bruksizm ve kronik boyun ağrısında kuru iğne ve germe egzersizinin etkinliği
D8.Kronik Boyun Ağrısında Ensturman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonu, Germe Egzersizleri Ve Kuru İğne Tedavisinin Etkinliği
D9.Bruksizm Tedavisinde Botulinum Toksin, Kuru İğne, Farmakolojik Tedavi Uygulamaları ve Terapötik Egzersiz Müdahalelerinin Değerlendirilmesi
 

E. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler
E1.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarında Kadavra Üzerinde Lomber Bölge Temel Enjeksiyonları Kursu, 27-28 Haziran 2011, Antalya
E2.Lomber Bölge Manipülasyon Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27-28 Haziran 2011, Antalya
E3.Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitim Programı, 14 Kasım 2015, İzmir
E4.Nöral Terapi Temel Kursu, 21 Kasım 2015, İzmir
E5.İdiopatik Skolyoz Tanı ve Tedavisindeki Güncellemeler Sempozyumu, 12 Aralık 2015, İzmir
E6.II. Alt Ekstremite Lenfödem Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu, Anadolu Lenfödem Derneği, 5 Mart 2016, Ankara
E7.Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru İlkeleri Kursu, Başarı Belgesi, 17-18 Mart 2016, İzmir
E8.Üst Ekstremite Lenfödem Rehabilitasyon Kursu, Anadolu Lenfödem Derneği, 16 Nisan 2016, Ankar
E9.Transkranial Manyetik Stimülasyon Cihazının Kullanım ve Klinik Uygulama Eğitimi, Ağustos, 2015
E10.Afazi Rehabilitasyonu Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 15-30 Mayıs 2016, İzmir